Stichting Christian Holidays Promotion

Christian Holidays Guide is onderdeel van de Stichting Christian Holidays Promotion. Deze stichting heeft als doel om promotie te verzorgen voor alle terreinen waar vakanties, conferentie en evangelie elkaar raken. Dat gaat dus over (mini)campings, vakantieparken, hotels, pensions, kampen, B&B’s, etc. Het christelijk geloof speelt hierin altijd een grote rol. Hospitality en geloof, elkaar ontmoeten en welkom heten, daar draait het om. Om deze verschillende vlakken samen te brengen is het platform Christian Guides in het leven geroepen.

Christian Holidays Guide

Ons verlangen is om met Christian Holidays Guide wereldwijd door te groeien om zoveel mogelijk mensen over de hele wereld te bedienen. Daarvoor is een “agreement” gesloten met Christian Camping International Worldwide, ofwel CCI. De CCI is een wereldwijde organisatie waarbij christelijke hospitalitybedrijven zich kunnen aansluiten. 10% van de omzet schenken wij aan het geestelijk werk van CCI om dit mooie werk te ondersteunen. Er wordt de komende tijd samenwerking gezocht met alle departementen van CCI in de hele wereld.

Christian Guide Sites

Op dit moment is het mogelijk om in Christian Holidays Guide, de site waar je je nu op bevindt, evenementen te vinden. Later zal er onder de overkoepelende Christian Guides Site een specifieke Christian Events Guide worden gebouwd met een ticketing functie. Hier kun je dus straks meteen een toegangsbewijs kopen voor het event waar je graag naartoe wilt.

Tot slot komt er nog een derde site als community platform waar heel veel bijbelstudie video’s geplaatst zullen worden. Dat wordt de Christian Media Guide. Het is ons verlangen om mede hiermee het koninkrijk van God te bouwen en tot zegen te zijn van mensen en organisaties.