Gebruiksvoorwaarden Christianholidays.guide

Bij het gebruik van de website betekent het dat u ermee instemt dat deze voorwaarden bindend zijn. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door!

Christianholidays.guide raadt gebruikers van deze website aan de internetinstellingen te activeren die nodig zijn voor een optimaal gebruik van deze website. 

De beschikbaarheid van alle getoonde accommodaties, evenementen, kampen, reizen, en dergelijke is onder voorbehoud. 

Christianholidays.guide en Christian Holiday Promotions zijn exclusief rechthebbende op de gehele inhoud van deze website. De intellectuele eigendomsrechten, inclusief de auteursrechten die rusten op deze website, inclusief op alle sub domeinen aanwezige materialen en merkrechten, behoren toe aan Christianholidays.guide en Christian Holiday Promotions of zijn aan haar in licentie verstrekt door derden. 

De gebruiker van deze website heeft geen licentie voor of recht op het gebruik van deze merken. 

Alle informatie en materialen, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, software, teksten, gegevens, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, iconen of HTML-codes en andere coderingen, die zich op deze website bevinden, mogen niet worden gepubliceerd, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, of op elke andere wijze worden bewerkt buiten de omgeving van deze website zonder voorafgaande toestemming van Christianholidays.guide. Behalve bedrijven, zij mogen hun eigen producten ten alle tijden wijzigen en (de-)publiceren. Een inbreuk op de rechten van deze website zijn strafbaar. 

Het is niet toegestaan deze website of enig onderdeel ervan te bewerken voor eigen gebruik of voor derden door middel van geautomatiseerde middelen (bijvoorbeeld: ‘scrapen’, ‘crawlen’, ‘spideren’, ‘phishing’, ‘hacken’, etc.) om systematisch informatie te onttrekken aan of om de inhoud en gegevens van deze website via links te koppelen aan websites van derden. 

Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de via deze website verkregen informatie door te verkopen, aan te bieden of anderszins tegen betaling aan derden aan te bieden. Christianholidays.guide behoudt zich het recht voor gebruikers de toegang tot deze website en/of gekoppelde diensten te blokkeren wegens gewichtige reden (bijvoorbeeld: inbreuk op de gebruiksvoorwaarden, frauduleuze poging, etc.). 

Wijzigingen gebruikersvoorwaarden 

U bent te allen tijde gehouden aan de op dat moment geldende gebruiksvoorwaarden. Christianholidays.guide is gerechtigd de gebruiksvoorwaarden van deze website te allen tijde te wijzigen of te vernieuwen zonder een verplichting tot mededeling aan de gebruikers. Wij vragen u deze juridische bepalingen regelmatig te lezen, want deze zijn bindend voor u. 

Cookies

Een cookie (ook wel een HTTP cookie genoemd) is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. 

Cookies kunnen worden geweigerd via de instellingen in uw browser, maar u dient zich wel te realiseren dat hierdoor functionaliteiten in de site niet of onvoorspelbaar werken. 

Voor verdere informatie over cookies verwijzen wij u door naar www.allaboutcookies.org/cookies

Disclaimer 

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. De tarieven en beschikbaarheid worden bepaald en geladen door derden (o.a. campings, vakantieparken, accommodaties, particulieren reisorganisaties, evenementenorganisaties, etc.). In het laden hiervan kunnen fouten opgetreden zijn. Deze tarieven worden door deze organisaties en bedrijven zelf geüpload en zijn continue onderhevig aan wijzigingen. 

Op deze site komen hyperlinks voor naar of wordt verwezen naar externe websites. Christianholidays.guide heeft geen invloed of voert geen controle uit op deze gegevens. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Christianholidays.guide zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. De gegevens op deze site en externe sites kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Vanwege de complexiteit van technische systemen kan een continue beschikbaarheid en foutloos en onderbroken functioneren van de website niet gegarandeerd worden.