Fathers Royal Love

Fathers Royal Love is een bediening voor innerlijk herstel, genezing en tot de bestemming komen in je leven. Leven door identiteit vanuit Gods hart. Het hart van de bediening is Gods emoties te leren kennen door een of meerdere van onze vijf zintuigen. We geloven dat de mens geschapen is voor God's plezier en om deel te hebben aan Zijn gezin door Zijn Heilige Geest, en wel hier op aarde. Het uitleven van Zijn Koninkrijk door het verlossingswerk van Jezus Christus. De inwoning van de Heilige Geest is de aanwezigheid van Zijn liefde. Daar waar het hart vol van is, stroomt de mond van over en verspreid een sfeer van vrede, blijdschap en gerechtigheid.

Koos en Georgine Hartnack, Kampen, Nederland.

 

 

  • Fathers Royal Love is een bediening voor innerlijk herstel, genezing en tot de bestemming komen in je leven. leven door identiteit vanuit Gods hart.